REGLEMENT

1.1. Dit reglement vindt men buiten bij de ingang van de receptie van Camping Belsito;

1.2. Bij binnenkomst en verblijf op Camping Belsito accepteert men dit reglement en houdt men zich met zorg aan de regels;

1.3.Alle medewerkers van “Camping Belsito” hebben toestemming om te controleren of het reglement wordt nageleefd, en in geval van het niet respecteren, zijn zij gerechtigd de campinggasten hierop aan te spreken en/of de Direktie hiervan op de hoogte te stellen;

1.4. In geval van het niet naleven van het reglement kan de Direktie er toe besluiten, de campinggasten te verzoeken de camping met onmiddelijke ingang te verlaten en/of hem/haar het gebruik van de op het terrein aanwezige voorzieningen (zwembaden e.d.) te verbieden. In extreme gevallen kan de Direktie de plaatselijke autoriteiten waarschuwen.

2.1. Bij aankomst op “camping Belsito” zijn de campinggasten verplicht zich onmiddelijk te melden bij de Receptie en zich te laten registreren, volgens de Italiaanse wet, d.m.v. het vertonen van een geldig legitimatiebewijs;

2.2. Bij het definitieve vertrek van de camping zijn de campinggasten verplicht dit door te geven bij de Receptie en daar de faktuur te betalen over hun verblijf, de toeristenbelasting en eventuele andere gebruikte voorzieningen;

2.3. de betaling kan plaatsvinden in contanten en/of pinpas of creditcard. Checques worden niet geaccepteerd;

2.4. in geval er een aanbetaling is gedaan, wordt deze met het eindbedrag verrekend; dit gebeurt niet in geval van afzegging (zie ook 2.8) en/of bij eerder vertrek;

2.5. de betaling moet worden voldaan op de dag van vertrek vanaf 08.00 uur tot 12.00 uur of de dag van te voren tot 17.00 uur;

2.6. de gasten dienen de kampeerplaats op de dag van vertrek, vòòr 12.00 uur vrij te maken en moeten de camping uiterlijk vòòr 13.00 verlaten. De gasten die een plaats met privesanitair gebruiken, worden verzocht de sleutel van de badkamer vòòr 10.00 uur bij de Receptie in te leveren. In geval men zich niet aan deze tijden houdt, wordt het tarief voor een nieuwe dag in rekening gebracht;

2.7. de bungalows zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en moeten op de dag van vertrek vòòr 10.00 uur worden vrijgemaakt; de camping moet men uiterlijk vòòr 13.00 uur verlaten. In geval men zich niet aan deze tijden houdt, wordt het tarief voor een nieuwe dag in rekening gebracht;

2.8. op “Camping Belsito” bestaat de mogelijkheid om zowel een kampeerplaats als een bungalow te reserveren onder de volgende voorwaarden:

 • reservering kampeerplaats met een aanbetaling van Euro 100,00;
 • reservering bungalow met een aanbetaling van Euro 200,00;
 • de reservering kan worden gedaan d.m.v. een e-mail (info@campingbelsito.it), via internet, d.m.v. een fax naar nr. 0039057267373 of via telefoonnummer 0039057267373;
 • de reservering wordt definitief bevestigd zodra de aanbetaling is ontvangen; dit gebeurt d..m.v. een e-mail of per post;
 • de aanbetaling (rekening houdend met eventuele bankkosten) moet in zijn geheel worden betaald met: een creditcard; hiervoor dienen de gegevens van de kaart (nummer van de kaart, naam en voornaam houder, vervaldatum en de periode van het verblijf op de camping) worden doorgegeven aan de camping; om veiligheidsredenen raden wij aan dit te doen per fax; of per internationale bank-overboeking naar Unicredit Banca S.p.A. Op naam van Immobiliare Lo Zodiaco S.r.l. (IBAN: 59C0200811699000401109345 – SWIFT CODE: UNCRITM1979 , onder vermelding van de gegevens van de reservering (naam en voornaam, periode verblijf);
 • eventuele afzeggingen of een vertraging bij aankomst moeten worden gemeld via e-mail (info@campingbelsito.it), via fax (0039057267373), of per aangetekende brief waarbij de postdatum als geldig wordt beschouwd voor een eventuele, met aftrek van de administratiekosten, terugbetaling van de aanbetaling; dit alleen als de afzegging minstens 30 dagen voor aankomsdatum wordt doorgegeven. De Direktie betaalt de aanbetaling niet terug in geval de afzegging binnen deze dagen valt, uitgezonderd bijzondere gevallen;
 • de gereserveerde kampeerplaats en/of de bungalow , zal tot 22.00 uur worden vrijgehouden voor de campinggast (23.00 van 01.06 tot 31.08) op de afgesproken dag van aankomst, met uitzondering van persoonlijke belemmeringen van de campinggast, mits tijdig doorgegeven. Na het verstrijken van deze termijn, heeft de Direktie het recht om de plaats of de bungalow naar vrijheid te gebruiken en is deze niet verplicht de aanbetaling terug te betalen;

3.1. het is uitsluitend toegestaan te kamperen op de betreffende, genummerde kampeerplaatsen en/of te verblijven in de bungalows;

3.2. de kampeerplaats en/of de bungalow wordt uitsluitend toegewezen door de medewerkers van de Receptie, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de campinggasten;

3.3. de campinggasten zijn verplicht om zich aan de aanwijzingen van de medewerkers van de Receptie te houden, wat betreft het parkeren en installeren/opzetten van auto, tent, caravan en/of camper, waarbij in geen geval, het interne verkeer mag worden belemmerd;

3.4. het is de campinggasten niet toegestaan van kampeerplaats te wisselen, zonder toestemming van de medewerkers van de receptie of direktie;

3.5. bij hen vertrek worden de campinggasten geacht de kampeerplaats vrij te maken van hun persoonlijke eigendommen en de plaats schoon en opgeruimd achter te laten;

3.6. om het groen te beschermen en brand te voorkomen, mag er alleen vuur worden gemaakt op de algemene barbecueplaats, welke tot beschikking staat van de campinggasten; ook mag er gebruik worden gemaakt van eigen barbecues (volgens de veiligheidsnormen) onder voorwaarde dat men niet de naast gelegen plaatsen stoort en niet het gras en/of grond beschadigt.;

3.7. het verblijf op de camping en het gebruik van de voorzieningen op het terrein (zwembaden, speeltuin, barbecue enz.) is voor eigen verantwoording van de campinggast:

3.8. “Camping Belsito” is niet verantwoordelijk:

 • voor eventuele diefstal van waardevolle voorwerpen of voor voorwerpen die bij de direktie in bewaring zijn afgegeven;
 • voor eventuele diefstal mogelijk gemaakt door nalatigheid van de campinggast;
 • schade veroorzaakt door andere campinggasten, natuurrampen, insekten, ziektes en epidemieen (ook van de planten) of andere oorzaken welke niet veroorzaakt zijn door de medewerkers van de camping;

3.9. het is streng verboden:

 • gaten en geultjes te graven op de kampeerplaatsen;
 • afval op de kampeerplaats achter te laten; deze moeten in de aanwezige afvalbakken worden gedeponeerd;
 • vloeistoffen van allerlei soort op de grond te gieten (m.u.w. water);
 • vuur aan te steken in open lucht (art. 3.6.);
 • de auto, camper of caravan te wassen op het campingterrein;
 • doeken of scheerlijnen aan bomen vast te maken met spijkers en touwen;
 • het terrein te veranderen;
 • de kampeerplaats af te zetten, mits met toestemming van de Direktie;
 • meer dan één stroomaansluitingen per plaats te gebruiken, mits met toestemming van de Direktie. In geval dat de campinggast zich hier niet aan houdt, kan de Direktie een extra tarief per dag in rekening brengen;
 • meer dan één gasfles per kampeerplaats te hebben;
 • elektrische apparaten te gebruiken welke niet geschikt zijn voor campings (ovens, koelkasten, airconditioning enz.);

4.1. de camping met zijn voorzieningen heeft de volgende openings- en sluitingstijden:

 • Receptie: iedere dag van 8.00 tot 13.00 en van 15.00 tot 22.00 (tot 23.00 van 01.06. tot 31.08.);
 • Kassa: iedere dag van 08.00 tot 13.00 en van 15.00 tot 17.00;
 • Bar: iedere dag, van 8.00 tot 13.00 en van 15.00 tot 22.00 (tot 23.00 van 01.06. tot 31.08.);
 • Restaurant/Pizzeria: iedere dag van 18.00 tot 22.00 (tot 23.00 van 01.06.tot 31.08.);
 • Zwembaden: iedere dag van 09.00 tot 19.00;
 • Snack-bar/zwembad: van 01.06.tot 30.09, iedere dag van 09.00 tot 19.00;
 • Winkel: iedere dag, van 8.00 tot 13.00 en van 15.00 tot 20.00;

4.2. op het campingterrein wordt een “rusttijd” in acht genomen vanaf 22.00 (vanaf 23.00 van 01.06. tot 31.08.) tot 08.00 en van 13.00 tot 15.00; gedurende deze uren is het strikt verboden lawaai te maken en de rust op de camping te verstoren;

4.3. in het bijzonder geldt er , gedurende deze rusttijden, een verbod van:

 • het installeren, opzetten en/of afbreken van tent, caravan, en/of camper;
 • het rond rijden met motorvoertuigen op het campingterrein;
 • het binnenkomen of verlaten met motorvoertuigen van de camping (het toegangshek is gesloten);
 • het gebruik van televisie en/of radio op “hoog” volume;

4.4. binnen het campingterrein geldt een snelheidslimiet van 5 km/uur. In geval men zich hier niet aan houdt, is de Direktie gerechtigd maatregelen te nemen, en bij herhaling, de campinggast van de camping te verwijderen en/of te verbieden met zijn of haar voertuig binnen de camping te rijden;

4.5. binnen de camping worden bezoekers in principe niet toegestaan. Op verzoek van de campinggasten kan de Direktie toestemming geven om gasten te ontvangen; deze gasten zijn verplicht om zich bij aankomst te melden bij de Receptie en een identiteitskaart o.d. af te geven. De gasten mogen 1 uur gratis op de camping verblijven zonder gebruik van de voorzieningen (douches, zwembaden e.d.), na dit uur wordt een dagtarief in rekening gebracht;

4.6.minderjarigen worden alleen toegelaten op de camping onder begeleiding van de ouders of door volwassen familieleden of vrienden;

4.7. kinderen onder de 12 jaar moeten altijd worden begeleid wanneer ze gebruik maken van de voorzieningen van de camping (douches, toiletten, zwembaden, speeltuin enz.);

4.8. het afval, glas en plastic moet worden achtergelaten in de daarvoor bestemde afvalbakken welke over de hele camping verspreid zijn; papier, batterijen en medicijnen moeten worden achtergelaten in de containers welke zich op het parkeerterrein bij de ingang van de camping bevinden;

4.9. de campinggasten worden geacht het groen en de bomen te respekteren, het is verboden takken af te breken of te zagen van iedere willekeurige boom of struik. In geval van overtreding wordt aan de campinggast de betreffende schade in rekening gebracht;

5.1. huisdieren zijn welkom op de camping, maar om geen overlast aan andere campinggasten te veroorzaken, worden de eigenaars van deze dieren geacht zich aan de volgende regels te houden:

 • per kampeerplaats wordt 1 huisdier toegestaan, op verzoek kan de direktie toestemming verlenen hiervan af te wijken;
 • de aanwezigheid van huisdieren moet gemeld worden op het moment van de reservering en op de dag van aankomst;
 • de huisdieren moeten voorzien zijn van de benodigde inentingskaarten en voor honden ook het hondenpaspoort;
 • honden moeten aan de (korte) lijn worden gehouden;
 • de eigenaars zijn verplicht de uitwerpselen van hun dieren op te ruimen en moeten er voor zorgen dat dit geen overlast geeft aan de andere campinggasten;
 • de eigenaars zijn verantwoordelijk voor eventuele schade aan materialen en/of personen, welke door hun dier is aangericht;
 • het is streng verboden huisdieren mee te nemen naar de speeltuin en de zwembaden;
 • bij overtreding van deze regels is de direktie gemachtigd de eigenaar en/of het huisdier onmiddelijk van de camping te verwijderen.

7.1. alle ongevallen o.d. niet genoemd in dit reglement worden behandeld volgens de normen van de italiaanse wet.

Camping Belsito - via delle Vigne, 1 (I-51016) Montecatini Terme - Pistoia (PT) - Partita IVA: 00826440471 - Registro imprese di Pistoia nr. PT-98609 Copyright © 2018 Impressum

Lingue